Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh: Tổ chức phiên họp thường kỳ phiên thứ 15

(Trang thông tin điện tử Quỹ PTĐ) - Chiều ngày 23/7/2019, Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 15 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ chủ trì phiên họp

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã thu tiền sử dụng đất đạt 1.901 tỷ đồng, vượt 15,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao và đạt 79,2% chỉ tiêu phấn đấu của UBND tỉnh. Về công tác bố trí vốn, Quỹ đã tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí vốn cho 10 công trình, dự án và kinh phí chuẩn bị mời thầu kêu gọi nhà đầu tư vào các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị với tổng số tiền là 140,2 tỷ đồng, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2018. Về công tác thu nợ tạm ứng Quỹ phát triển đất đã thu hồi được 91,3 tỷ đồng và thu nợ cho vay Quỹ đầu tư địa phương được 4,55 tỷ đồng. Hiện nay, quy mô nguồn vốn của Quỹ đạt 908,4 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

Trong 06 tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương đơn vị kịp thời tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh hoàn thành các dự án để đưa vào đấu giá, quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất UBND tỉnh giao phấn đấu là 2.400 tỷ đồng. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển đất và thu nợ cho vay Quỹ đầu tư địa phương. Xây dựng đơn vị vững mạnh, phát triển để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Chủ tịch HĐQL Quỹ ghi nhận những kết quả đạt được của Quỹ Phát triển đất tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 và lưu ý Quỹ PTĐ cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để có kế hoạch thu tiền sử dụng đất một cách hiệu quả; phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại quỹ đất của từng địa phương, đơn vị nhằm tạo quỹ hợp lý để đáp ứng nhu cầu thị trường; tập trung thực hiện các biện pháp thu nợ vốn đầu tư; tham mưu các phương án quyết liệt thu nợ cho vay Quỹ đầu tư địa phương; nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án tạo quỹ đất để tham mưu UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả công tác bố trí, thu hồi vốn; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ…

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Quỹ PTĐ tỉnh Quảng Bình