Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Chiều ngày 27/7/2018, Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 13 nhằm đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh chủ trì phiên họp.

6 tháng đầu năm 2018, Quỹ Phát triển đất tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt công tác. Quỹ đã tham mưu UBND tỉnh quyết định bố trí vốn cho 14 công trình, dự án với tổng số tiền 172,2 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017. Toàn bộ vốn được bố trí cho các dự án tạo quỹ đất để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Quỹ cũng đã thực hiện giải ngân vốn ứng cho 32 công trình, dự án với số tiền 114,5 tỷ đồng, bằng 67,2% so với cùng kỳ. Xác định thu hồi nợ vốn ứng là hết sức quan trọng nên đơn vị đã đẩy mạnh các biện pháp để thu nợ, kết quả thu hồi vốn ứng đạt 158 tỷ đồng, trong đó thu hồi từ dự án tạo quỹ đất đấu giá được 47 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ. Tính đến thời điểm 30/6/2018, tổng dư nợ vốn ứng đã giải ngân là 641,3 tỷ đồng/tổng nguồn vốn 779,1 tỷ đồng, trong đó dư nợ tại các dự án tạo quỹ đất 216,7 tỷ đồng, chiếm 33,8% tổng dư nợ.

Về thu tiền sử dụng đất, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu được 586 tỷ đồng, đạt 53,3% dự toán tỉnh giao, tăng 10,5% so với cùng kỳ, trong đó một số địa phương đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm và đạt cao so với chỉ tiêu phấn đấu như: Thị xã Ba Đồn, huyện Bố Trạch, huyện Quảng Ninh...

6 tháng cuối năm, Quỹ Phát triển đất tỉnh tiếp tục duy trì chất lượng, hiệu quả hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án phát triển quỹ đất để tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch HĐND tỉnh giao là 1.100 tỷ đồng và đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao 1.575 tỷ đồng.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Quỹ Phát triển đất tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018, đặc biệt là việc tạo quỹ đất để đảm bảo cung, cầu trên địa bàn, tăng thu ngân sách địa phương... Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Quỹ Phát triển đất tỉnh tập trung rà soát quy trình, hoàn thiện thể chế quản lý hoạt động, trình UBND tỉnh ban hành Điều lệ Quỹ; phối hợp đôn đốc hoàn thiện cơ sở hạ tầng các dự án phát triển quỹ đất để tập trung đấu giá tăng thu ngân sách; tăng cường chỉ đạo thu hồi nợ, nợ tạm ứng góp phần tạo nguồn vốn bố trí cho các công trình, dự án...

Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Bình

Xem thêm