Hội đồng quản lý Quỹ triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019

Ngày 6-3, Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất (Quỹ PTĐ) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 14 triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ PTĐ tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ PTĐ chủ trì cuộc họp

Năm 2018, Quỹ PTĐ đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác do UBND tỉnh và Hội đồng quản lý quỹ giao. Trong đó đã hoàn tất việc giải thể Quỹ đầu tư phát triển, giữ nguyên mô hình hoạt động của Quỹ PTĐ, hiệu quả quản lý sử dụng nguồn vốn được nâng lên, công tác thu hồi nợ cho vay Quỹ đầu tư địa phương, nợ vốn ứng Quỹ phát triển đất có nhiều chuyển biến tích cực...

Tính đến cuối năm 2018, quy mô nguồn vốn quỹ PTĐ là hơn 858 tỷ đồng, tăng 15,8% so với đầu năm. Quỹ PTĐ đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền bố trí vốn cho 50 công trình, dự án với tổng số tiền 724,6 tỷ đồng, tăng 127,3% và tăng 16 công trình so với năm 2017. Trong đó bố trí cho 42 công trình, dự án tạo quỹ đất với số tiền 631,4 tỷ đồng và 4 công trình, dự án ngoài nhiệm vụ tạo quỹ đất với số tiền 63 tỷ đồng; bố trí kinh phí chuẩn bị mời thầu các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư với số tiền hơn 30,2 tỷ đồng. Cũng trong năm 2018, đơn vị đã giải ngân cho 50 công trình, dự án với số tiền 377,3 tỷ đồng, tăng 21,3% so với năm 2017. Kết quả thu hồi vốn cũng đạt cao nhất từ trước đến nay với 339,6 tỷ đồng. Kết quả đạt được nổi bật nhất của Quỹ PTĐ năm 2018 là đã phối hợp cùng các cấp, ngành, địa phương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất với số thu hơn 2.020 tỷ đồng, vượt 83,6% chỉ tiêu HĐND giao và vượt 28% chỉ tiêu phấn đấu của UBND tỉnh.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2019, các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ PTĐ thống nhất việc nắm chắc tình hình phát triển quỹ đất của từng địa phương, đơn vị, diễn biến thị trường đất và khả năng đáp ứng nguồn vốn của Quỹ PTĐ; chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy định hoàn trả vốn ứng đối với các dự án phát triển quỹ đất; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong kiểm tra, đánh giá hiệu quả dự án tạo quỹ đất, bố trí vốn, giải ngân, thu hồi vốn đối ứng;…

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quản lý Quỹ PTĐ năm 2018 và lưu ý Quỹ PTĐ cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để có kế hoạch triển khai các phần việc liên quan một cách hiệu quả; phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại quỹ đất của từng địa phương, đơn vị nhằm tạo quỹ đất hợp lý để đáp ứng nhu cầu thị trường; tập trung hoàn chỉnh các quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của Quỹ PTĐ như ứng vốn, thu hồi vốn,…; tập trung thực hiện các biện pháp thu nợ vốn đầu tư; tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động của Quỹ PTĐ;…