Quỹ phát triển đất tổ chức Hội nghị giao ban với các Trung tâm PTQĐ huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư các dự án tạo quỹ đất

Ngày 22/3 Quỹ phát triển đất tổ chức Hội nghị giao ban với các Trung tâm PTQĐ huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư các dự án tạo quỹ đất ở tỉnh để triển khai kế hoạch phát triển quỹ đất đấu giá năm 2019. Đồng chí Từ Ngọc Quý, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ phát triển đất chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Từ Ngọc Quý, Giám đốc Quỹ đã đánh giá cao những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất đã đạt được trong thời gian qua của các địa phương, đơn vị. Năm 2018, tất cả các địa phương đều hoàn thành vượt mức kế hoạch thu tiền sử dụng đất tỉnh giao, nổi bật một số địa phương thu tiền sử dụng vượt chỉ tiêu cao như huyện Minh Hóa đạt 385%, huyện Bố Trạch đạt 346%, thị xã Ba Đồn đạt 265%, huyện Lệ Thủy 239%. Theo đó, thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh năm 2018 đạt được cao nhất từ trước đến nay với số thu là 2.078 tỷ đồng/dự toán 1.100 tỷ đồng, vượt 89% chỉ tiêu dự toán giao và vượt 32% chỉ tiêu phấn đấu UBND tỉnh giao (1.575 tỷ đồng).

Tại Hội nghị, Quỹ PTĐ và chủ đầu tư đã đánh giá lại những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất để tìm ra hướng khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Năm nay, dự báo tình hình thị trường bất động sản sẽ không còn “sốt nóng”, tình hình tiêu thụ quỹ đất sẽ không thuận lợi như năm 2018. Do vậy, đồng chí Giám đốc Quỹ cũng đề nghị các địa phương, đơn vị, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu thị trường để đầu tư các dự án phát triển quỹ đất có hiệu quả, tránh đầu tư dàn trãi, lãng phí nguồn vốn của Nhà nước; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đưa ra đấu giá; phối hợp tốt với Quỹ PTĐ trong công tác thống kê báo cáo, quảng bá, giới thiệu các dự án...

Về phía Quỹ, sẽ tiếp thu, tập hợp các kiến nghị của các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện kế hoạch tạo, phát triển quỹ đất đấu giá; đề xuất để trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Đồng thời, thường xuyên cân đối, đảm bảo nguồn vốn kịp thời tham mưu UBND tỉnh bố trí cho các dự án triển khai và tiếp tục thực hiện tốt công tác giải ngân ứng vốn cho các dự án theo đúng quy định; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành Bộ quy trình nghiệp vụ nhằm chuẩn hóa các bước công việc trong mối quan hệ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất với các địa phương, đơn vị. Cùng các địa phương, đơn vị phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Nghị quyết HĐND tỉnh giao thu tiền sử dụng đất là 1.645 tỷ đồng.

Ngọc Huyền