Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình đăng cai tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm các Quỹ phát triển đất hoạt động theo mô hình độc lập lần thứ nhất

Từ ngày 16 đến 18 tháng 05 năm 2019, Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình chủ trì tổ chức Hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm các Quỹ phát triển đất hoạt động theo mô hình độc lập với sự tham gia của các Quỹ phát triển đất đến từ các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh.

Đến nay, trên toàn quốc có 53 Quỹ phát triển đất được thành lập theo 03 mô hình hoạt động: Thứ nhất, Quỹ PTĐ ủy thác cho các quỹ tài chính khác quản lý, đây là mô hình được phần lớn các địa phương áp dụng; thứ hai, Quỹ phát triển đất hoạt động theo mô hình độc lập và ủy thác quản lý các Quỹ tài chính khác của địa phương, mô hình này có khoảng gần 09 tỉnh áp dụng; Thứ ba, Quỹ phát triển đất được Sở Tài chính quản lý.

Mặc dù vị trí pháp lý của Quỹ phát triển đất được quy định tại Điều 111 của Luật đất đai năm 2013 nhưng cho đến nay, Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất vẫn chưa được thay đổi cho phù hợp với Luật đất đai mới; Do chưa có văn bản, thông tư, hướng dẫn cụ thể, đầy đủ nên các Quỹ phát triển đất trên cả nước đều vận dụng cơ chế tài chính linh hoạt, khác nhau trong quá trình hoạt động.

Để hoạt động của Quỹ phát triển đất ngày càng phát triển và khẳng định được vai trò là một tổ chức tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương; Quỹ PTĐ tỉnh Quảng Bình đăng cai tổ chức Hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các Quỹ PTĐ hoạt động theo mô hình độc lập. Đây là dịp để các Quỹ trong cả nước có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, góp phần tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghiệp vụ để nghiên cứu, học tập và vận dụng cách làm hay, mô hình tốt vào tổ chức quản lý hoạt động của các Quỹ PTĐ đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, bền vững.

Cũng trong dịp này, Quỹ PTĐ tỉnh Quảng Bình đã dẫn 06 Quỹ bạn đến tham quan một số dự án tạo quỹ đất ứng vốn của Quỹ như dự án khu đô thị Bắc Lê Lợi, dự án KDC Đông Nam đường Lê Lợi, dự án khu đô thị Sa Động….; viếng hương Mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp và tham quan một số danh lam thắng cảnh như động Thiên đường, Công viên Ozo.

Tại Hội nghị này, Lãnh đạo các Quỹ phát triển đất hoạt động theo mô hình độc lập cũng đã thống nhất việc tổ chức Hội nghị này sẽ trở thành hoạt động thường niên theo hướng luân phiên hàng năm giữa các Quỹ. Năm 2020, Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức.

Sau đây, là một số hình ảnh tại Hội nghị 

 

Lãnh đạo các Quỹ phát triển đất chụp hình lưu niệm

Các Quỹ tham quan dự án tạo quỹ đất ứng vốn từ Quỹ PTĐ tỉnh Quảng Bình