Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức

Căn cứ Kế hoạch số 242/KH-QPTĐ ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình về tuyển dụng viên chức năm 2018, Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển đặc cách

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

1. Vị trí việc làm tuyển dụng:

- 02 viên chức nghiệp vụ Quỹ phát triển đất;

- 01 viên chức nghiệp vụ Quỹ đầu tư địa phương;

- 01 viên chức kế hoạch, kế toán tổng hợp;

- 01 viên chức kế toán thanh toán và theo dõi công nợ; 

- 01 viên chức công nghệ thông tin, hành chính, thống kê báo cáo và thông tin thị trường, giá cả bất động sản.

2. Trình độ chuyên môn: đại học chính quy trở lên các ngành Kinh tế: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh.

II. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách.

III. Đối tượng đăng ký dự tuyển: người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau đây:

- Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc; tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Người đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

IV. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người được đăng ký dự tuyển để xét tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời: dưới 35 tuổi;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

- Các bản sao hợp đồng lao động giữa đơn vị sử dụng lao động và người lao động chứng minh thời gian công tác vị trí cần tuyển dụng;

- Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác.

- 02 (hai) ảnh 4x6 và 02 (hai) phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại của người dự tuyển.

Ghi chú: Hồ sơ dự tuyển nếu không trúng tuyển sẽ không trả lại.

- Thời gian gian nhận hồ sơ: từ ngày 26/10/2018 đến hết ngày 22/11/2018.

Buổi sáng: từ 8h đến 11h; buổi chiều: từ 13h30 đến 17h.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Quỹ phát triển đất tỉnh; Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính mới, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Số điện thoại liên hệ: 0232 3856 859

VI. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

Nhấn vào đây để xem Kế hoạch tuyển dụng chi tiết 

Giám đốc: Từ Ngọc Quý

Xem thêm