Quỹ phát triển đất tỉnh thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018

Ngày 26/11/2018, Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018 tổ chức xét duyệt hồ sơ đăng ký dự xét tuyển viên chức năm 2018 vào làm việc tại cơ quan Quỹ phát triển đất tỉnh. Căn cứ kết quả cuộc họp, Quỹ phát triển đất tỉnh thông báo:

Tải danh sách thí sinh đủ điều kiện tại đây

Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình

 

Xem thêm