Quỹ Phát triển đất tỉnh: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quỹ PTĐ tỉnh Quảng Bình) - Thực hiện Hướng dẫn số 34-HD/TG ngày 03/9/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và được sự đồng ý của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, chiều ngày 19/9/2014, CBNV Quỹ Phát triển đất tỉnh đã cùng dự Hội nghị triển khai hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014) do Văn phòng UBND tỉnh tổ chức. Đồng chí Nguyễn Xuân Khiều, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh nguồn: Website Quảng Bình)

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên, quần chúng Quỹ Phát triển đất tỉnh đã được nghe giới thiệu về hoàn cảnh ra đời, nội dung, giá trị tư tưởng và ý nghĩa trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu to lớn trong 45 năm thực hiện Di chúc; kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đồng thời, tiếp tục quán triệt một số phương hướng trọng tâm trong thời gian tới để thiết thực thực hiện Di chúc của Người. Gắn với nội dung đợt sinh hoạt chính trị với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Trong đó, tập trung thực hiện tốt đợt sinh hoạt theo chủ đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề ra.

Đây là dịp nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới. Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trước mắt, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2014, tạo đà cho thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước 2015; Lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong năm 2015.

Ban Biên tập Website QPTĐ tỉnh