05/2014/TT-BTC

Trích yếu: 
Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ
Ngày ban hành: 
06/01/2014
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tài chính
Loại văn bản: 
Thông tư
Người ký: 
Phạm Sỹ Danh
Tập tinh đính kèm: