Không tên

E.g., 22/03/2023
E.g., 22/03/2023
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
1 1482/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với các lô đất thương mại dịch vụ 05/06/2015 Quyết định
2 Số 14/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 12/05/2015 Quyết định
3 1076/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể đối với 12 lô đất ở biệt thự thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới phía Tây sông Cầu Rào, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới. 24/04/2015 Quyết định
4 02/2015/TT-BTC Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 05/01/2015 Thông tư
5 37/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 31/12/2014 Quyết định
6 36/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019 22/12/2014 Quyết định
7 3620/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng các lô đất thuộc khu đất điều chỉnh quy hoạch chi tiết Dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới 12/12/2014 Quyết định
8 3440/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá 28/11/2014 Quyết định
9 3443/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể và điều chỉnh giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Hóa và xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa 28/11/2014 Quyết định
10 3412/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Ba Đồn và xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn. 26/11/2014 Quyết định
11 3163/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Hoàn Lão và giao đất tái định cư tại xã Phú Trạch, Lý Trạch,Đại Trạch, Thanh Trạch, huyện Bố Trạch 03/11/2014 Quyết định
12 25/2014/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 14/10/2014 Quyết định
13 2826/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định giá khởi điểm quyền sử dụng các lô đất ở tại các xã: Lý Trạch, Tây Trạch, Hòa Trạch và điều chỉnh giá khởi điểm quyền sử dụng các lô đất ở tại các xã Hải Trạch, Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để tổ chức bán đấu giá 09/10/2014 Quyết định
14 23/2014/TT-BTNMT Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 15/09/2014 Thông tư
15 22/2014/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 09/09/2014 Quyết định
16 77/2014/TT- BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 16/06/2014 Thông tư
17 76/2014/TT- BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 16/06/2014 Thông tư
18 24/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về hồ sơ địa chính 19/05/2014 Thông tư
19 25/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về bản đồ địa chính 19/05/2014 Thông tư
20 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất 15/05/2014 Nghị định

Trang