Không tên

E.g., 29/01/2023
E.g., 29/01/2023
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
1 86/2011/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước 17/06/2011 Thông tư