Chi bộ Quỹ phát triển tỉnh tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong không khí hân hoan chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, chiều ngày 19/5/2020, Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Minh Tiến - Bí thư ĐUK và Tổ công tác Chỉ đạo Đại hội của ĐUK các cơ quan tỉnh.

Ảnh: đ/c Từ Ngọc Quý – Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị và báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: đ/c Phạm Ngọc Tình - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo của Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ đã bám sát nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã chỉ đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, người lao động thường xuyên được quan tâm chú trọng. Thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ theo Chỉ thị số 10-CT/TW; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, nội dung sinh hoạt Chi bộ được chuẩn bị cụ thể, thiết thực gắn với tình hình, nhiệm vụ cơ quan. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhNghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Vì vậy, trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên, người lao động luôn yên tâm công tác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm Quy chế hoạt động của cơ quan, Chi bộ; phục tùng nghiêm kỷ luật trong Đảng; nói, viết và làm theo đúng Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh hằng năm.

Ảnh: đ/c Hoàng Minh Tiến - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Minh Tiến - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh, ghi nhận những thành tích Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ Quỹ phát triển đất tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Từ Ngọc Quý, Giám đốc được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Ngọc Tình, Phó Giám đốc được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn được bầu làm Chi ủy viên. Đại hội cũng đã bầu đồng chí Bí thư Chi bộ đi dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại biểu dự khuyết là đồng chí Phó Bí thư Chi bộ.

Ảnh: Đ/c Hoàng Minh Tiến, Bí thư ĐUK các cơ quan tỉnh tặng hoa BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Qua 01 buổi làm việc, Đại hội đã thành công tốt đẹp, Đại hội được tổ chức theo đúng quy trình hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Đồng chí Từ Ngọc Quý – Bí thư Chi bộ phát biểu bế mạc đại hội và kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức trong đơn vị “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vững vàng về phẩm chất chính trị, có đạo đức, lối sống trong sáng, đoàn kết, trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần chung tay xây dựng quê hương Quảng Bình giàu đẹp”.

Ngọc Huyền