Văn bản

E.g., 18/07/2024
E.g., 18/07/2024
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
1 09/HĐQL-QPTĐ Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình 24/05/2023 Quy chế
2 23/2016/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập 16/02/2016 Thông tư
3 19/2016/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 01/02/2016 Thông tư
4 Số 119/2015/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 12/08/2015 Thông tư
5 1482/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với các lô đất thương mại dịch vụ 05/06/2015 Quyết định
6 Số 14/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 12/05/2015 Quyết định
7 1076/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể đối với 12 lô đất ở biệt thự thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới phía Tây sông Cầu Rào, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới. 24/04/2015 Quyết định
8 318/TB-UBND Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5 03/04/2015 Thông báo
9 16/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 14/02/2015 Nghị định
10 05/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động 12/01/2015 Nghị định
11 02/2015/TT-BTC Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 05/01/2015 Thông tư
12 37/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 31/12/2014 Quyết định
13 36/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019 22/12/2014 Quyết định
14 3620/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng các lô đất thuộc khu đất điều chỉnh quy hoạch chi tiết Dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới 12/12/2014 Quyết định
15 3440/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá 28/11/2014 Quyết định
16 3443/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể và điều chỉnh giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Hóa và xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa 28/11/2014 Quyết định
17 71/2014/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 26/11/2014 Luật
18 3412/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Ba Đồn và xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn. 26/11/2014 Quyết định
19 3163/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Hoàn Lão và giao đất tái định cư tại xã Phú Trạch, Lý Trạch,Đại Trạch, Thanh Trạch, huyện Bố Trạch 03/11/2014 Quyết định
20 225/TB-QPTĐ Thông báo phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo, quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình 21/10/2014 Thông báo

Trang