318/TB-UBND

Trích yếu: 
Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5
Ngày ban hành: 
03/04/2015
Cơ quan ban hành: 
UBND tỉnh Quảng Bình
Loại văn bản: 
Thông báo
Người ký: 
Trương An Ninh
Tập tinh đính kèm: