Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Chương trình công tác năm 2022, chiều ngày 13/01/2022 Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2022. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Từ Ngọc Quý - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; đồng chí Phạm Ngọc Tình – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS. Tham dự Hội nghị có mặt đầy đủ viên chức, người lao động Quỹ.
Năm 2021 là năm đầu của Kế hoạch 5 năm (2021 - 2026); hưởng ứng phát động Phong trào Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây...