Ngày 18/10, được sự nhất trí của lãnh đạo 2 đơn vị, Công đoàn cơ sở Quỹ phát triển đất và Trung tâm phát triển quỹ đất Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022).
Năm 2021 là năm đầu của Kế hoạch 5 năm (2021 - 2026); hưởng ứng phát động Phong trào Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây...