Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Thực hiện công tác chỉnh trang cáp thông tin tỉnh tại hội nghị đánh giá việc triển khai chỉnh trang...
Chọn vị trí tốt, khảo sát lúc chiều tối để tính được tỷ lệ lấp đầy thật sự của dự án, chỉ mua tài sản có thanh khoản cao, khắt khe khi xem xét pháp lý... là một trong những điều kiện tiên quyết để...