Chiều ngày 27/7/2018, Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 13 nhằm đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh chủ trì phiên họp.
Ngày 7-8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo và các tiểu ban giúp việc nhằm rà soát công tác chuẩn bị hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018.
Chọn vị trí tốt, khảo sát lúc chiều tối để tính được tỷ lệ lấp đầy thật sự của dự án, chỉ mua tài sản có thanh khoản cao, khắt khe khi xem xét pháp lý... là một trong những điều kiện tiên quyết để...
Sáng ngày 29/6/2018, UBND tỉnh tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí về hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban...