Ngày 22/3 Quỹ phát triển đất tổ chức Hội nghị giao ban với các Trung tâm PTQĐ huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư các dự án tạo quỹ đất ở tỉnh để triển khai kế hoạch phát triển quỹ đất đấu giá năm 2019. Đồng chí Từ Ngọc Quý, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ phát triển đất chủ trì Hội nghị.
Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 619/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình.
Chọn vị trí tốt, khảo sát lúc chiều tối để tính được tỷ lệ lấp đầy thật sự của dự án, chỉ mua tài sản có thanh khoản cao, khắt khe khi xem xét pháp lý... là một trong những điều kiện tiên quyết để...
Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 160 thửa đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Đông Nam đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.