Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-QPTĐ ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình về tuyển dụng viên chức năm 2021. Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển như sau:
Ngày 23/7/2020, Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ Phát triển đất (PTĐ) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 17 để đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng...
Chọn vị trí tốt, khảo sát lúc chiều tối để tính được tỷ lệ lấp đầy thật sự của dự án, chỉ mua tài sản có thanh khoản cao, khắt khe khi xem xét pháp lý... là một trong những điều kiện tiên quyết để...