Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh: Họp phiên thường kỳ lần thứ 21

Sáng ngày 29/7/2022, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 21 để đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh chủ trì phiên họp.

Tính đến ngày 30/6/2022, kết quả đấu giá thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh đạt 3.882 tỷ đồng, vượt 31% chỉ tiêu dự toán HĐND tỉnh giao, vượt 10% chỉ tiêu UBND tỉnh giao và tăng 104,5% so cùng kỳ năm 2021. Số thu từ các dự án tạo quỹ đất do địa phương, đơn vị ứng vốn Quỹ Phát triển đất là 1.380 tỷ đồng, chiếm 35%; thu từ các lô đất xen cư, xen kẹt, các dự án do địa phương tự cân đối vốn thực hiện không ứng vốn tại Quỹ Phát triển đất, thu khác 400 tỷ đồng, chiếm 10,3%; thu từ các dự án xã hội hóa 2.102 tỷ đồng, chiếm 54,1% và tăng 79,6% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, Quỹ Phát triển đất tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho 08 công trình, dự án với tổng số tiền 196,8 tỷ đồng, tăng 119% so cùng kỳ năm 2021; thực hiện giải ngân cho các công trình, dự án 158,1 tỷ đồng. Số vốn ứng được thu hồi 121,1 tỷ đồng; tổng dư nợ vốn ứng 191,2 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ năm 2021, chiếm 99,1% quy mô nguồn vốn.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung phân tích nguyên nhân kết quả đạt được và những khó khăn, đồng thời thống nhất một số nhiệm vụ thời gian tới như nắm chắc diễn biến thị trường bất động sản; tăng cường cân đối, kiểm soát nguồn vốn luân chuyển; phối hợp đôn đốc chủ đầu tư đấu giá thu tiền sử dụng đất và kịp thời hoàn trả vốn ứng…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai nhiệm vụ của Quỹ Phát triển đất tỉnh, góp phần hoàn thành kế hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu Quỹ Phát triển đất tỉnh bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để có kế hoạch thu tiền sử dụng đất hiệu quả; tập trung khắc phục những khó khăn, vướng mắc; tăng cường cân đối, kiểm soát nguồn vốn luân chuyển để chủ động nguồn vốn bố trí cho các dự án; bám sát văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính trong việc tham mưu quy trình ứng vốn, hoàn trả vốn ứng từ nguồn vốn Quỹ Phát triển đất đúng quy định; tập trung triển khai các giải pháp thu hồi nợ, nhất là thu hồi nợ đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, có khả năng trả nợ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh cũng yêu cầu các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài chính; thường xuyên cập nhật quy định của pháp luật để tham mưu sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế làm việc, quy trình quản lý Quỹ…

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình