Chi bộ

- Bí thư: Đ/c Từ Ngọc Quý;

- Phó Bí thư: Đ/c Phạm Ngọc Tình;

- Cấp ủy: Đ/c Lê Thị Thanh Nhàn.

- Đảng viên: 

1. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga;

2. Đ/c Nguyễn Hữu Hoàng Long;

3. Đ/c Đinh Thị Thân;

4.  Nguyễn Thị Quý Hợi;

5. Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thương.

6. Đ/c Hồ Thị Quỳnh Trang;

7. Đ/c Nguyễn Thanh Thủy;

8. Đ/c Trần Xuân Thủy;

9. Đ/c Biền Thu Trang;

10. Lê Thị Ngọc Huyền;

11. Hoàng Chí Linh;

12. Hồ Hoàng Ly

13. Biền Thu Trang