Chi bộ

- Bí thư: đ/c Từ Ngọc Quý

- Phó Bí thư: đ/c Phạm Ngọc Tình

- Đảng viên: 

1. đ/c Lê Thị Thanh Nhàn;

2. đ/c Nguyễn Hữu Hoàng Long;

3. đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi;

4. đ/c Đinh Thị Thân;

5. đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga;

6. đ/c Hoàng Chí Linh;

7. đ/c Hoàng Mỹ Linh;

8. đ/c Nguyễn Thị Hoài Thương.