09/HĐQL-QPTĐ

Trích yếu: 
Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình
Ngày ban hành: 
24/05/2023
Cơ quan ban hành: 
Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình
Loại văn bản: 
Quy chế
Người ký: 
Phan Mạnh Hùng