23/2016/TT-BTC

Trích yếu: 
Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành: 
16/02/2016
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tài chính
Loại văn bản: 
Thông tư
Người ký: 
Nguyễn Hữu Chí - Thứ trưởng Bộ Tài chính