Thông tin quỹ đất các dự án

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Dự án Địa chỉ Huyện/TP Trạng thái
1 Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại Trung tâm hành chính phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới Phường Đức Ninh Đông TP. Đồng Hới Đang tổ chức đấu giá QSDĐ.
2 Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Kênh, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. xã Quảng Hưng Huyện Quảng Trạch Đang tổ chức đấu giá QSDĐ.
3 Dự án Phát triển quỹ đất Khu dân cư phía sau trụ sở UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Phường Quảng Thọ TX. Ba Đồn Đang tổ chức đấu giá QSDĐ.
4 Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại Trung tâm hành chính phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới Phường Đức Ninh Đông TP. Đồng Hới Đang tổ chức đấu giá QSDĐ.
5 DA Hạ tầng kỹ thuật Quy hoạch chi tiết khu dân cư Tân An, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch Tân An, xã Quảng Thanh Huyện Quảng Trạch Đang mở bán hồ sơ.
6 Dự án tạo quỹ đất khu đô thị Sa Động, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới TP. Đồng Hới Đang mở bán hồ sơ
7 Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Tây Bắc Phan Bá Vành, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới TP. Đồng Hới Đang mở bán hồ sơ
8 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười (các lô TM-VP 11; TM-VP-13 và OM411) tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh Đang tổ chức đấu giá
9 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu đất ở (Lô I-OM4) thị trấn Kiến Giang và xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy Huyện Lệ Thủy
10 Dự án phát triển quỹ đất khu vực Ngã Ba Pheo, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa Huyện Minh Hóa còn 02 lô đất
11 Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực Cống 10, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch Huyện Bố Trạch còn 63 lô đất
12 Dự án HTKT khu dân cư tổ dân phố 9, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới Tổ dân phố 9, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới TP. Đồng Hới còn 03 lô đất
13 Dự án PTQĐ tại tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 1). Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê Huyện Tuyên Hóa Còn 20 lô đất chưa có giá khởi điểm.
14 Dự án HTKT tạo quỹ đất khu đất ở tổ dân phố 10, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới Tổ dân phố 10, phường Bắc Lý TP. Đồng Hới Còn 06 lô
15 Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở và các khu TMDV phía Bắc FLC Quảng Bình (GĐ2) xã Hải Ninh Huyện Quảng Ninh

Trang