Thông tin quỹ đất các dự án TP. Đồng Hới

STT Dự án Địa chỉ Huyện/TP Trạng thái
1 Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại Trung tâm hành chính phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới Phường Đức Ninh Đông TP. Đồng Hới Đang tổ chức đấu giá QSDĐ.
2 Dự án tạo quỹ đất khu đô thị Sa Động, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới TP. Đồng Hới Đang mở bán hồ sơ
3 Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Tây Bắc Phan Bá Vành, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới TP. Đồng Hới Đang mở bán hồ sơ
4 Dự án HTKT khu dân cư tổ dân phố 9, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới Tổ dân phố 9, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới TP. Đồng Hới còn 03 lô đất
5 Dự án HTKT tạo quỹ đất khu đất ở tổ dân phố 10, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới Tổ dân phố 10, phường Bắc Lý TP. Đồng Hới Còn 06 lô
6 Dự án HTKT khu đất ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới thôn Đức Sơn và thôn Đức Điền, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới TP. Đồng Hới
7 Khu dân cư phía Nam đường lên cầu Nhật Lệ 2, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. xã Bảo Ninh TP. Đồng Hới
8 Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, phường Bắc Nghĩa phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới TP. Đồng Hới Đã bán hết
9 Dự án tạo quỹ đất Khu đô thị Sa Động, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới xã Bảo Ninh TP. Đồng Hới Còn 08 lô
10 Dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía Đông Nam đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới phường Đức Ninh Đông TP. Đồng Hới Đã bán hết
11 Dự án Hạ tầng tạo quỹ đất phường Phú Hải, Tp Đồng Hới phường Phú Hải TP. Đồng Hới Đã bán hết
12 Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Đông đường Phùng Hưng, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới TP. Đồng Hới
13 Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Đông mương Phóng Thủy, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới TP. Đồng Hới
14 Dự án Khu dân cư ven sông Lệ Kỳ dọc theo tuyến đường 36m, phường Đức Ninh Đông Phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới TP. Đồng Hới
15 Dự án khu dân cư phía Tây Bắc đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới Phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới TP. Đồng Hới Đã bán hết

Trang