Thông tin quỹ đất các dự án TP. Đồng Hới

STT Dự án Địa chỉ Huyện/TP Trạng thái
16 Dự án khu HTKT khu đất ở Vùng Tằm, thôn 8, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới thôn 8, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình TP. Đồng Hới Đã bán hết
17 Dự án HTKT khu đất ở khu vực sau nhà máy Súc Sản cũ, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình TP. Đồng Hới Đã bán hết
18 Dự án tạo quỹ đất Khu đô thị phía Bắc đường Lê Lợi - Thành phố Đồng Hới Phường Hải Đình - Thành phố Đồng Hới TP. Đồng Hới Đã bán hết
19 Dự án tạo quỹ đất khu đô thị Sa Động, xã Bảo Ninh, tp Đồng Hới xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới TP. Đồng Hới Đã bán hết
20 Dự án khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị - Thành phố Đồng Hới phường Bắc Lý - thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình TP. Đồng Hới Đã bán hết
21 Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Tây sông Cầu Rào, phường Đức Ninh Đông - Thành phố Đồng Hới Phường Đức Ninh Đông - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình TP. Đồng Hới Đã bán hết
22 Dự án tạo quỹ đất Khu đô thị phía Nam đường Trần Hưng Đạo - Thành phố Đồng Hới Phía Nam đường Trần Hưng Đạo - Thành phố Đồng Hới TP. Đồng Hới Đã bán hết
23 Dự án tạo quỹ đất Khu đô thị phía Bắc đường Trần Hưng Đạo - Thành phố Đồng Hới Phía Bắc đường Trần Hưng Đạo - Thành phố Đồng Hới TP. Đồng Hới Đã bán hết

Trang