Thông tin quỹ đất các dự án các huyện/thị xã

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Dự án Địa chỉ Huyện/TP Trạng thái
1 Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Kênh, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. xã Quảng Hưng Huyện Quảng Trạch Đang tổ chức đấu giá QSDĐ.
2 Dự án Phát triển quỹ đất Khu dân cư phía sau trụ sở UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Phường Quảng Thọ TX. Ba Đồn Đang tổ chức đấu giá QSDĐ.
3 DA Hạ tầng kỹ thuật Quy hoạch chi tiết khu dân cư Tân An, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch Tân An, xã Quảng Thanh Huyện Quảng Trạch Đang mở bán hồ sơ.
4 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười (các lô TM-VP 11; TM-VP-13 và OM411) tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh Đang tổ chức đấu giá
5 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu đất ở (Lô I-OM4) thị trấn Kiến Giang và xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy Huyện Lệ Thủy
6 Dự án phát triển quỹ đất khu vực Ngã Ba Pheo, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa Huyện Minh Hóa còn 02 lô đất
7 Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực Cống 10, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch Huyện Bố Trạch còn 63 lô đất
8 Dự án PTQĐ tại tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 1). Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê Huyện Tuyên Hóa Còn 20 lô đất chưa có giá khởi điểm.
9 Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở và các khu TMDV phía Bắc FLC Quảng Bình (GĐ2) xã Hải Ninh Huyện Quảng Ninh
10 Dự án phát triển quỹ đất xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy xã Mai Thủy Huyện Lệ Thủy Còn 19 lô
11 Dự án HTKT khu tái định cư và tạo quỹ đất phía Tây Nam trung tâm huyên lỵ mới huyện Quảng Trạch (giai đoạn 1). Xã Quảng Phương Huyện Quảng Trạch
12 Dự án phát triển quỹ đất để đấu giá QSD đất tại khu vực trung tâm xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy xã Ngư Thủy Bắc Huyện Lệ Thủy Còn 05 lô
13 Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười Xã Võ Ninh Huyện Quảng Ninh Đã bán hết
14 Dự án Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, Thị xã Ba Đồn, giai đoạn 1 Thị xã Ba Đồn TX. Ba Đồn
15 Dự án HTKT quy hoạch chi tiết khu dân cư Đồng Nương, thôn Phú Lộc 3, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch xã Quảng Phú Huyện Quảng Trạch còn 43 lô đất

Trang