Thông tin quỹ đất các dự án các huyện/thị xã

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Dự án Địa chỉ Huyện/TP Trạng thái
1 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười (các lô TM-VP 11; TM-VP-13 và OM411) tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh Đang tổ chức đấu giá
2 Dự án phát triển quỹ đất khu vực Ngã Ba Pheo, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa Huyện Minh Hóa còn 02 lô đất
3 Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực Cống 10, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch Huyện Bố Trạch còn 63 lô đất
4 Dự án PTQĐ tại tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 1). Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê Huyện Tuyên Hóa
5 Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở và các khu TMDV phía Bắc FLC Quảng Bình (GĐ2) xã Hải Ninh Huyện Quảng Ninh
6 Dự án phát triển quỹ đất xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy xã Mai Thủy Huyện Lệ Thủy Còn 19 lô
7 Dự án HTKT khu tái định cư và tạo quỹ đất phía Tây Nam trung tâm huyên lỵ mới huyện Quảng Trạch (giai đoạn 1). Xã Quảng Phương Huyện Quảng Trạch
8 Dự án phát triển quỹ đất để đấu giá QSD đất tại khu vực trung tâm xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy xã Ngư Thủy Bắc Huyện Lệ Thủy Đã bán hết
9 Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười Xã Võ Ninh Huyện Quảng Ninh Đã bán hết
10 Dự án Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, Thị xã Ba Đồn, giai đoạn 1 Thị xã Ba Đồn TX. Ba Đồn
11 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu đất ở (Lô I-OM4) thị trấn Kiến Giang và xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy Huyện Lệ Thủy Đang tạm dừng mở bán hồ sơ
12 Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Rú Côi, thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Giai đoạn 1) Thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Trạch còn 132 lô đất
13 Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh. xã Vĩnh Ninh Huyện Quảng Ninh Còn quỹ đất đấu tiếp đợt 2
14 Phát triển quỹ đất tại thôn Liên Hoá, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa. thôn Liên Hoá, xã Mai Hóa Huyện Tuyên Hóa Còn 41 lô đất.
15 Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở và các khu TMDV phía Bắc FLC Quảng Bình (GĐ1) xã Hải Ninh Huyện Quảng Ninh

Trang