Thông tin quỹ đất các dự án các huyện/thị xã

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Dự án Địa chỉ Huyện/TP Trạng thái
1 Dự án PTQĐ tại tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 1). Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê Huyện Tuyên Hóa
2 Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở và các khu TMDV phía Bắc FLC Quảng Bình (GĐ2) xã Hải Ninh Huyện Quảng Ninh
3 Dự án phát triển quỹ đất xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy xã Mai Thủy Huyện Lệ Thủy
4 Dự án HTKT khu tái định cư và tạo quỹ đất phía Tây Nam trung tâm huyên lỵ mới huyện Quảng Trạch (giai đoạn 1). Xã Quảng Phương Huyện Quảng Trạch
5 Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười Xã Võ Ninh Huyện Quảng Ninh Còn 41 lô
6 Dự án Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, Thị xã Ba Đồn, giai đoạn 1 Thị xã Ba Đồn TX. Ba Đồn
7 Phát triển quỹ đất tại thôn Liên Hoá, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa. thôn Liên Hoá, xã Mai Hóa Huyện Tuyên Hóa
8 Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở và các khu TMDV phía Bắc FLC Quảng Bình (GĐ1) xã Hải Ninh Huyện Quảng Ninh
9 Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc phường Quảng Long, TX Ba Đồn phường Quảng Long, TX Ba Đồn TX. Ba Đồn
10 Dự án phát triển quỹ đất khu dân cư Hạ Cồn dưới thuộc tổ dân phố 6 và Vĩnh Trèn trên thuộc tổ dân phố 7 tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn Phường Quảng Phong TX. Ba Đồn
11 Dự án phát triển quỹ đất để đấu giá QSD đất tại khu vực trung tâm xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy xã Ngư Thủy Bắc Huyện Lệ Thủy
12 Xây dựng HTKT Khu dân cư Đồng Hang, Tiểu khu 4, Thị trấn Quán Hàu (Giai đoạn 1) Tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu Huyện Quảng Ninh Đang còn
13 Dự án tạo quỹ đất khu dân cư Tỉnh lộ 2, thị trấn Hoàn Lão Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch Huyện Bố Trạch Đã bán hết
14 Dự án Khu dân cư Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh Đã bán hết
15 Dự án khu đất phía Đông Nam trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch Huyện Quảng Trạch Đã bán hết

Trang