Thông tin quỹ đất các dự án các huyện/thị xã

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Dự án Địa chỉ Huyện/TP Trạng thái
1 Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười Xã Võ Ninh Huyện Quảng Ninh Còn 41 lô
2 Dự án Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, Thị xã Ba Đồn, giai đoạn 1 Thị xã Ba Đồn TX. Ba Đồn
3 Dự án phát triển quỹ đất khu dân cư Hạ Cồn dưới thuộc tổ dân phố 6 và Vĩnh Trèn trên thuộc tổ dân phố 7 tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn Phường Quảng Phong TX. Ba Đồn
4 Dự án phát triển quỹ đất để đấu giá QSD đất tại khu vực trung tâm xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy xã Ngư Thủy Bắc Huyện Lệ Thủy
5 Xây dựng HTKT Khu dân cư Đồng Hang, Tiểu khu 4, Thị trấn Quán Hàu (Giai đoạn 1) Tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu Huyện Quảng Ninh Đang còn
6 Dự án tạo quỹ đất khu dân cư Tỉnh lộ 2, thị trấn Hoàn Lão Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch Huyện Bố Trạch Đã bán hết
7 Dự án Khu dân cư Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh Đã bán hết
8 Dự án khu đất phía Đông Nam trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch Huyện Quảng Trạch Đã bán hết
9 Dự án đầu tư XDHT phát triển quỹ đất khu vực Bàu Ri, Tiểu khu 2, Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch Tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch Huyện Bố Trạch Đã bán hết