Số 119/2015/TT-BTC

Trích yếu: 
Thông tư Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày ban hành: 
12/08/2015
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tài chính
Loại văn bản: 
Thông tư
Người ký: 
Trần Văn Hiếu - Thứ trưởng
Tập tinh đính kèm: