Lịch làm việc của lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ hai

Ngày

25/01/2021

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

Ngày

26/01/2021

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

Lãnh đạo làm việc tại cơ quan

Thứ tư

     Ngày

27/01/2021

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan

Thứ năm

Ngày

28/01/2021

Sáng/8h

 Đ/c Tình Phó Bí thư dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại ĐUK.

Chiều

 - Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu

Ngày

29/01/2021

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan

Chiều/13h30

- Lãnh đạo và toàn thể CBNV đi thăm tết đòng bào dân tộc Làng Ho, Lệ Thủy

Thứ bảy

Ngày

30/01/2021

 

- Nghỉ.

Chủ nhật

Ngày

31/01/2021

 

- Nghỉ.