Lịch làm việc của lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 02/5/2021 đến ngày 08/5/2021)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ hai

Ngày

02/5/2021

Sáng

- Lãnh đạo hội ý việc tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

Ngày

03/5/2021

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

Ngày

04/5/2021

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

Ngày

05/5/2021

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

 

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu

Ngày

06/5/2021

Sáng/8h

- Đ/c Tình PGĐ dự Hội nghị Thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2021

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy

Ngày

07/5/2021

 

 

- Nghỉ.

Chủ nhật

Ngày

08/5/2021

 

 

- Nghỉ.