Lịch làm việc của lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ hai

Ngày

17/8/2020

Sáng

- Lãnh đạo hội ý tại cơ quan.

Chiều

- Đ/c Quý GĐ tham dự Đại hội Đảng bộ khối các CQ tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2020-2025 (02 ngày).

Thứ ba

Ngày

18/8/2020

Sáng

- Đ/c Quý GĐ tham dự Đại hội Đảng bộ khối các CQ tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2020-2025 (02 ngày).

Chiều

- Đ/c Quý GĐ tham dự Đại hội Đảng bộ khối các CQ tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2020-2025 (02 ngày).

Thứ tư

Ngày

19/8/2020

Sáng

- Đ/c Quý GĐ tham dự Đại hội Đảng bộ khối các CQ tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2020-2025 (02 ngày).

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

Ngày

20/8/2020

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

 Chiều/14h

- Đ/c Quý tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh.

Thứ sáu

Ngày

21/8/2020

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy

Ngày

22/8/2020

 

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày

23/8/2020

 

 

Nghỉ