Lịch làm việc của lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ hai

Ngày

04/12/2023

Sáng/8h

- Đ/c Quý GĐ Quỹ dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương khóa XIII tại Tỉnh ủy;

- Đ/c Tình PGĐ Quỹ dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương khóa XIII tại Đảng ủy khối các CQ tỉnh;

  - Cán bộ đảng viên tham gia dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ t tám BCH Trung ương khóa XIII tại Tỉnh ủy;

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

Ngày

05/12/2023

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

Ngày

06/12/2023

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

07/12/2023

Sáng

 

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu

Ngày

08/12/2023

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy

Ngày

09/12/2023

 

- Nghỉ.

Chủ nhật

Ngày

10/12/2023

 

- Nghỉ.