Lịch làm việc của lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ hai

Ngày

26/10/2020

Sáng/8h

- Tập thể CBNV cơ quan họp để thống nhất hỗ trợ gia đình CBNV cơ quan và nhà người thân thiệt hại do lũ; kịp thời động viên khoảng 6 gia đình  tại 02 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy bị thiệt hại nặng do lũ.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

- CBNV cơ quan chuẩn bị công tác phòng, chống bão số 9.

Thứ ba

Ngày

27/10/2020

Sáng

- Đ/c Quý GĐ họp Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

Ngày

28/10/2020

Sáng

- Đ/c Quý GĐ dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày).

Chiều

Thứ năm

Ngày

29/10/2020

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

-  Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.  

Thứ sáu

Ngày

30/10/2020

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy

Ngày

31/10/2020

 

 

- Nghỉ.

Chủ nhật

Ngày

01/11/2020

 

 

- Nghỉ.