Lịch làm việc của lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ hai

Ngày

01/6/2020

Sáng

- Lãnh đạo hội ý tại cơ quan.

Chiều

17h

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

- BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi cho các cháu là con của CBNV cơ quan.

Thứ ba

Ngày

02/6/2020

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

Ngày

03/6/2020

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Đ/c Giám đốc, Phó GĐ đi làm việc với Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã Ba Đồn và Trung tâm PTQĐ huyện Quảng Trạch.

Thứ năm

Ngày

04/6/2020

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

 Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu

Ngày

05/6/2020

Sáng

- Đ/c Tình PGĐ làm việc với lãnh đạo Sở Tài chính về hoàn nợ tạm ứng ứng Quỹ phát triển đất.

Chiều/14h

- Sinh hoạt Chi bộ phiên thường kỳ tháng 5/2020.

- Đ/c Giám đốc, Phó GĐ làm việc với Đ/c Chủ tịch HĐQL Quỹ

Thứ bảy

Ngày

06/6/2020

 

 

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày

07/6/2020

 

 

Nghỉ