Lịch làm việc của lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ hai

Ngày

09/5/2022

Sáng/8h

- Lãnh đạo hội ý cán bộ cốt cán.

Chiều

-Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

Ngày

10/5/2022

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

Ngày

11/5/2022

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều/14h

- Đ/c Tình PGĐ tham dự họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Thứ năm

Ngày

12/5/2022

Sáng/8h

- Đ/c Tình PGĐ dự họp tại Sở Tài nguyên về Hội nghị tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường.

Chiều/14h

- Lãnh đạo cùng cán bộ phòng Nghiệp vụ kiểm tra dự án tại Lệ Thủy.

Thứ sáu

Ngày

13/5/2022

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy

Ngày

14/5/2022

 

 

- Nghỉ

Chủ nhật

Ngày

15/5/2022

 

 

- Nghỉ.