Lịch làm việc của lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ hai

Ngày

28/6/2021

Sáng

- Lãnh đạo hội ý tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

Ngày

29/6/2021

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều 

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

Ngày

30/6/2021

Sáng

9h

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Quý GĐ dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"  

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

Ngày

01/7/2021

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều/15h

- Đ/c Tình PGĐ và cán bộ phòng Nghiệp vụ dự kiểm tra thực địa dự án hạ tầng tạo quỹ đất phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới.

Thứ sáu

Ngày

02/7/2021

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy

Ngày

03/7/2021

 

 

- Nghỉ.

Chủ nhật

Ngày

04/7/2021

 

 

- Nghỉ.