Lịch làm việc của lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ hai

Ngày

17/10/2022

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

Ngày

18/10/2022

Sáng

- Hội ý cán bộ cốt cán.

 

Chiều

15h30

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

- Tổ chức giao lưu hoạt động thể thao với Trung tâm PTQĐ  tỉnh nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Phụ nữ Việt Nam.

Thứ tư

Ngày

19/10/2022

Sáng

9h

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Quý GĐ dự họp Hội đồng thẩm định giá đất về việc điều chỉnh Bảng giá đất tại sở Tài chính

Chiều

15h

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

- Lãnh đạo tổ chức tặng hoa cho CBNV nữ nhân ngày 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam.

Thứ năm

Ngày

20/10/2022

Sáng

- Lãnh đao làm việc tại cơ quan..

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

 

Thứ sáu

Ngày

21/10/2022

Sáng

- Lãnh đao làm việc tại cơ quan..

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

 

Thứ bảy

Ngày

22/10/2022

 

- Nghỉ

Chủ nhật

Ngày

23/10/2022

 

- Nghỉ.