Lịch làm việc của lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH

 (Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ hai

Ngày

17/6/2024

Sáng

9h

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

- Hội ý lãnh đạo cốt cán.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

Ngày

18/6/2024

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

Ngày

19/6/2024

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

13h30

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tình PGĐ Quỹ cùng cán bộ phòng Nghiệp vụ kiểm tra thực địa DA phát triển quỹ đất tại huyện Bố Trạch và huyện Trạch Ninh.

Thứ năm

Ngày

20/6/2024

Sáng

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Chiều

14h

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tình PGĐ, Đ/c Thương NV phòng NV làm việc với các đơn vị về vay nợ Quỹ ĐTĐP.

Thứ sáu

Ngày

21/6/2024

Sáng

8h

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Long TP TC-HC dự Hội nghị BCH Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ 4, khóa V (mở rộng).

Chiều

14h

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tình PGĐ Quỹ dự họp các dự án PTQĐ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư tại sở kế hoạch và Đầu tư

Thứ bảy

Ngày

22/6/2024

 

-  Nghỉ .

Chủ nhật

Ngày

23/6/2024

 

- Nghỉ .