Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-QPTĐ ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình về tuyển dụng viên chức năm 2021. Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

1. Vị trí việc làm tuyển dụng: 01 viên chức tổng hợp, báo cáo hoạt động cơ quan.

2. Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

II. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

III. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người được đăng ký dự tuyển để xét tuyển viên chức sự nghiệp tự trang trải năm 2021 của Quỹ phát triển đất tỉnh là những người đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời: từ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên. Chứng chỉ tiếng anh trình độ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo hoặc  tương  trở lên; Đối với chứng chỉ ngoại ngữ B, C phải được cấp trước ngày 15/01/2020;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Phiếu ghi đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ theo vị trí tuyển dụng.

- Phiếu đăng ký dự tuyển không trả lại cho người dự tuyển.

- Thời gian gian nhận hồ sơ: từ ngày 03/02/2021 đến hết ngày 04/3/2021 (trừ các ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật).

- Buổi sáng: từ 8h đến 11h; buổi chiều: từ 2h đến 17h.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Quỹ phát triển đất tỉnh; Địa chỉ: 08 Văn Cao, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Số điện thoại liên hệ: 0232 3856 859.

V. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

Nhấn vào đây để xem Kế hoạch tuyển dụng chi tiết