Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 18

Chiều nay, 19-3, Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất (PTĐ) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 18 nhằm đánh giá tình hình hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021. Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ PTĐ tỉnh đã chủ trì phiên họp.

Đại diện lãnh đạo Quỹ PTĐ tỉnh báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

Đại diện lãnh đạo Quỹ PTĐ tỉnh báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

Năm 2020, Quỹ PTĐ đã tham mưu, bố trí 976,7 tỷ đồng cho việc thực hiện các dự án tạo quỹ đất, chi phí lập quy hoạch chi tiết, lựa chọn nhà đầu tư, các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trọng điểm của tỉnh.
Trong đó, số tiền bố trí cho các dự án tạo quỹ đất là hơn 930 tỷ đồng, chiếm 95,2% tổng nguồn vốn bố trí, tăng 125,3% so với năm 2019.
Kết quả thu hồi vốn năm 2020 đạt 284,9 tỷ đồng. Trong đó, thu từ các dự án tạo quỹ đất là 150,5 tỷ đồng; thu từ các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng là 132,2 tỷ đồng…  

Các đại biểu dự phiên họp.

Kết quả đạt được nổi bật nhất của Quỹ PTĐ năm 2020 là đã phối hợp cùng các cấp, ngành, địa phương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất với số thu hơn 2.822 tỷ đồng, chiếm 48,8% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.
Nếu tính cả số thu năm 2019 chuyển sang ghi thu cho năm 2020 là 723,1 tỷ đồng thì lũy kế tổng số thu tiền sử dụng đất đến cuối năm 2020 là 3.621 tỷ đồng. 
Đại biểu phát biểu thảo luận tại phiên họp
Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2021, các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ PTĐ thống nhất tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nguồn vốn; tập trung thực hiện các giải pháp phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án để tổ chức đấu giá, thu tiền sử dụng đất ngay từ những tháng đầu năm; tiếp tục thực hiện các giải pháp thu hồi nợ quỹ đầu tư các dự án tạo quỹ đất ở các địa phương; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong kiểm tra, đánh giá hiệu quả dự án tạo quỹ đất, bố trí vốn, giải ngân, thu hồi vốn đối ứng; thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu kết luận tại phiên họp.
Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quản lý quỹ PTĐ năm 2020 và lưu ý các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ PTĐ cần thực hiện các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn quỹ PTĐ; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để có kế hoạch triển khai các phần việc liên quan một cách hiệu quả; phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại quỹ đất của từng địa phương, đơn vị nhằm tạo quỹ hợp lý để đáp ứng nhu cầu thị trường; tập trung hoàn chỉnh các quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của Quỹ PTĐ như ứng vốn, thu hồi vốn; tập trung thực hiện các biện pháp thu nợ vốn đầu tư; …
Nguồn: Báo Quảng Bình