Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: về bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình

(Quỹ PTĐ tỉnh Quảng Bình) - Ngày 18/9/2014, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 2546/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm đồng chí Từ Ngọc Quý, Trưởng phòng Hành chính, Kế hoạch - Tổng hợp giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh.

Đ/c Hoàng Ngọc Hòa, Giám đốc Quỹ PTĐ  tặng hoa chúc mừng đồng chí Từ Ngọc Quý

Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ, cơ quan Quỹ phát triển đất tỉnh, đồng chí Hoàng Ngọc Hòa, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc Quỹ đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Từ Ngọc Quý vinh dự đảm nhiệm cương vị mới. Đồng thời, cũng mong muốn đồng chí tiếp tục tăng cường sự đoàn kết và phát huy trình độ năng lực, kinh nghiệm trong công tác để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trước yêu cầu, nhiệm vụ mới. Cùng tập thể Lãnh đạo, cán bộ nhân viên Quỹ phát triển đất vượt qua mọi khó khăn xây dựng cơ quan ngày càng ổn định và phát triển.

Ban Biên tập Website Quỹ PTĐ tỉnh