Đoàn công tác Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang thăm và trao đổi kinh nghiệm hoạt động

(Quỹ PTĐ tỉnh Quảng Bình) - Chiều 13/6/2014, Đoàn công tác Quỹ Đầu tư phát triển Tuyên Quang do đồng chí Giám đốc Triệu Quang Huy dẫn đoàn đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình.

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang là một tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương do UBND tỉnh Tuyên Quang thành lập từ năm 2008 và trực thuộc UBND Tỉnh. Nhiệm vụ của Quỹ là tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để cho vay, đầu tư vào dự án, doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang. Tuy buổi đầu cũng có những khó khăn nhất định, nhưng đến nay cho thấy hoạt động của Quỹ ngày càng đi vào ổn định, có hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Tuyên Quang tặng bức tranh Lán Nà Nưa nơi Bác Hồ từng hoạt động trong kháng chiến chống thực dân Pháp cho cơ quan Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Quỹ phát triển đất tỉnh và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang đã thông báo những nét cơ bản về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, một số hoạt động của Quỹ trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, hai bên đã chia sẻ, trao đổi một số kinh nghiệm trong việc quản lý hiệu quả Quỹ phát triển đất tỉnh và Quỹ đầu tư địa phương, đồng thời, phấn đấu để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong thời gian tới về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Quỹ đầu tư địa phương tỉnh Quảng Bình được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003, nhưng quy mô nguồn vốn chưa đủ mức vốn điều lệ tối thiểu để thành lập Quỹ đầu tư phát triển Quảng Bình. Do vậy, song song với việc nâng cao hiệu quả quản lý, tập trung thu hồi nợ cho vay thì Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình đang tích cực phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan liên quan khẩn trương xúc tiến xây dựng đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình theo chỉ đạo  của UBND tỉnh, phấn đấu trình HĐND, UBND tỉnh xem xét, thông qua và cho thành lập sớm nhằm tổ chức hoạt động và quản lý Quỹ theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, đây là một định chế tài chính quan trọng để tiếp cận thu hút các nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh. Vì vậy, việc học tập trao đổi kinh nghiệm với các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phát triển đất của các tỉnh trong khu vực và cả nước là việc làm hết sức cần thiết và bổ ích.

Nhân dịp này Quỹ Đầu tư phát triển Tuyên Quang đã đi thăm một số di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Ban Biên tập Website Quỹ Phát triển đất