Đoàn công tác Quỹ phát triển đất Quảng Bình trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 01/10/2022, Đoàn công tác Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình do ông Từ Ngọc Quý, Giám đốc Quỹ làm TRưởng đoàn đã đến tham dự Hội nghị trao đổi học tập kinh nghiệm tại Quỹ phát triển đất thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị lần này có sự tham gia của các Quỹ phát triển đất trên cả nước hoạt động đọc lập đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Nghệ An, Đăk Lăk. Tại Hội nghị, các Quỹ đã trao đổi và chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc quản lý hiệu quả Quỹ phát triển đất để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 Quỹ phát triển đất các tỉnh chụp ảnh lưu niệm

Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình tặng bức tranh "Hang Sơn Đoòng" cho Quỹ phát triển đất thành phố Hồ Chí Minh