Đoàn công tác Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh thăm làm việc và giao lưu học tập kinh nghiệm.

Ngày 21/9/2022, Đoàn công tác Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Ngô Văn Khương - Giám đốc dẫn đầu cùng lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ trực thuộc Quỹ ghé thăm làm việc và giao lưu học tập kinh nghiệm tại Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình.

               

      Hai Quỹ đã tham dự cuộc họp để thảo luận, trao đổi khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc hoàn trả vốn ứng GPMB từ Quỹ phát triển đất tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 8114/BTC-QLCS ngày 15/8/2022.

                                                                                        Hai Quỹ chụp ảnh lưu niệm

              

              

      Cùng ngày đoàn công tác đi thực địa một số dự án phát triển quỹ đất tại huyện Bố Trạch. Trong suốt thời gian công tác, Đoàn công tác của Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đón tiếp trên tinh thần hữu nghị, thân thiện, nội dung trao đổi thiết thực. Qua đó tăng cường mối quan hệ, học tập kinh nghiệm gữa hai bên./.