Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát trực tiếp tại Quỹ phát triển đất tỉnh

(Quỹ PTĐ tỉnh Quảng Bình) - Sáng ngày 20/11/2014, Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với Quỹ phát triển đất về tình hình quản lý, sử dụng 02 Quỹ (Quỹ phát triển đất, Quỹ đầu tư địa phương) năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 để có cơ sở thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh Khóa XVI.

Thành phần tham gia Đoàn Giám sát gồm có đồng chí Võ Minh Doang - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn; các đồng chí thành viên trong Ban Kinh tế và Ngân sách và lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ và cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ, đồng chí Hoàng Ngọc Hòa - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc Quỹ đã có báo cáo về quy mô nguồn vốn; tình hình quản lý, sử dụng vốn 02 Quỹ trong năm 2014 và kết quả thực hiện một số kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Quỹ vào ngày 08/5/2014; Đồng thời, trình bày các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, sử dụng 02 Quỹ trong năm 2015 và mong nhận được sự quan tâm, kiểm tra, giám sát của Ban và của HĐND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa, Phó HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ trình bày báo cáo

Sau khi nghe các thành viên, các đại biểu trao đổi thảo luận, đồng chí Võ Minh Doang thay mặt Đoàn Giám sát đã có đánh giá những nỗ lực, cố gắng của cơ quan Quỹ trong việc quản lý, sử dụng 02 Quỹ; Đặc biệt trong năm 2014 khi tình hình kinh tế tăng trưởng trở lại nhưng còn chậm, thị trường bất động sản phục hồi nhưng còn yếu, nhưng Quỹ đã phối hợp với các ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, cho Hội đồng quản lý Quỹ trong việc xem xét cho chủ trương đầu tư các dự án tạo, phát triển quỹ đất theo KH năm 2014 và gối đầu năm 2015; theo hướng kiểm soát chi phí đầu tư, ưu tiên tạo quỹ đất giá rẻ, giá trung bình, hợp lý phù hợp với nhu cầu và sức mua của người dân nên quỹ đất của nhiều dự án sau khi đầu tư hoàn thành đã đưa vào đấu giá thành công. Nhờ vậy, kết quả trong năm 2014, dự kiến thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt trên 568 tỷ đồng so với kế hoạch cả năm là 400 tỷ đồng (vượt 42% so với kế hoạch).

Đối với nhiệm vụ nhận ủy thác quản lý Quỹ đầu tư địa phương, Đoàn Giám sát đã nhấn mạnh đơn vị cần tích cực phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án bổ sung đủ nguồn vốn theo quy định và sớm xây dựng Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển báo cáo UBND tỉnh thông qua để trình HĐND tỉnh trong 06 tháng đầu năm 2015. Đồng thời, Đoàn Giám sát cũng sẽ xem xét nghiên cứu trình HĐND tỉnh về phương án tập trung đưa các Quỹ tài chính khác của địa phương về một đầu mối quản lý nhằm bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy, quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả nhưng vẫn phải phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trong điều kiện Quỹ mới đi vào hoạt động, thời gian và kinh nghiệm chưa nhiều, hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể của Bộ ngành liên quan còn chưa đầy đủ nên hoạt động của Quỹ vẫn còn bị động, gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Do vậy, Đoàn Giám sát cũng yêu cầu trong thời gian tới, Quỹ cần tích cực chủ động đề xuất các chế tài, điều lệ, quy chế phù hợp với Pháp luật hiện hành nhằm quản lý, sử dụng 02 Quỹ chặt chẽ, đồng bộ. Mặt khác, Quỹ cần tích cực phối hợp hơn nữa với các địa phương, đơn vị liên quan có hướng đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ, nhất là xử lý quỹ đất đang tồn đọng; Mặt khác, cần xem xét tính hiệu quả của các dự án đầu tư để làm tốt hơn nữa công tác tạo, phát triển quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hàng năm./.

Ban biên tập Website Quỹ PTĐ tỉnh