Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tổ chức phiên họp thứ 4 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

Chiều ngày 22-01-2014, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh tổ chức phiên họp thứ 4 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển đất cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2013, Quỹ Phát triển đất đã phối hợp với các ngành, huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư 5/7 huyện, thành phố với 21 Dự án có diện tích quy hoạch 86,4 ha, trong đó diện tích quy hoạch đất ở là 54,43 ha; dự kiến đầu tư hoàn thành sẽ tạo ra 3.248 lô đất ở với số tiền theo giá khởi điểm 458 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và xây lắp 177,4 tỷ đồng sẽ tạo nguồn thu cho ngân sách các cấp 281 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Quỹ đã chủ động, tích cực phối hợp với các ngành tăng cường công tác thu hồi nợ cho vay Quỹ đầu tư địa phương; đồng thời phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện thể chế quản lý Quỹ. Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp, đôn đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất các huyện, thành phố quảng bá thông tin, thẩm định, phê duyệt giá phù hợp với thị trường và khung giá quy định, tổ chức đấu giá, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.... tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Nhờ đó, trong điều kiện khó khăn chung, thị trường bất động sản trầm lắng nhưng Quỹ Phát triển đất đã chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào kết quả thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh năm 2013 gần 420 tỷ đồng, đạt 73% dự toán đề ra.

Năm 2014, Quỹ Phát triển đất tỉnh tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý các quỹ đất theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác thu hồi nợ tạm ứng Quỹ Phát triển đất, thu hồi nợ cho vay Quỹ đầu tư địa phương; phấn đấu tất cả các huyện, thành phố đều có dự án phát triển quỹ đất ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất để tạo nguồn lực thực hiện chương trình kinh tế trọng điểm về xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác đôn đốc thu nợ vay các doanh nghiệp có dự án đầu tư vay vốn từ Quỹ đầu tư địa phương....

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất nhấn mạnh, trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng Quỹ Phát triển đất đã không ngừng nỗ lực, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Quỹ cần xây dựng, hoàn thiện quy chế quản lý cho ứng, cho vay chặt chẽ, an toàn và có hiệu quả; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng quản lý 02 Quỹ; tập trung thu hồi nợ quá hạn; chú trọng phối hợp các ngành, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh năm 2013 là đẩy mạnh phát triển các Dự án tạo quỹ đất giá thấp, trung bình để phù hợp sức mua của người dân; nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2014 mà Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra là 400 tỷ đồng.

Theo Website Quảng Bình