Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tổ chức phiên họp thứ 5, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

(Quỹ PTĐ tỉnh Quảng Bình) - Sáng ngày 30/7/2014, Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh tổ chức phiên họp thứ 5 đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển đất cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh phiên họp

Trong 6 tháng đầu năm 2014, được sự quan tâm chỉ đạo định hướng của UBND tỉnh, HĐQL Quỹ, Quỹ PTĐ đã chủ động trong việc phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả và an toàn nguồn vốn Quỹ PTĐ. Đến hết ngày 30/6/2014 tổng số thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh đạt được 274 tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán cả năm và tăng 158% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó tình hình thị trường BĐS trong tỉnh đã có bước phục hồi và ổn định trở lại, tạo điều kiện đáp ứng thuận lợi nhu cầu cho người dân mua đất nền làm nhà ở với các phân khúc thị trường đa dạng, hợp lý so với trước.

Đ/c Hoàng Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ PTĐ phát biểu tại phiên họp

Kết luận tại phiên họp, đồng chí PCT TT UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý QPTĐ tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được thời gian qua của QPTĐ trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh, HĐQL Quỹ, nhất là tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư các dự án tạo quỹ đất giá thấp, giá trung bình đáp ứng được nhu cầu, sức mua thực tế của người dân. Quỹ phát triển đất còn chủ động phối hợp với các Sở ngành, đơn vị, địa phương và các ngân hàng thương mại trong việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương chỉ đạo tiếp tục rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ đối với trường hợp người dân được cấp quyền sử dụng đất qua đấu giá, giao đất theo giá khởi điểm xuống còn từ 03 đến 05 ngày; tạo điều kiện, cơ sở để các ngân hàng thương mại cho vay (70% giá trị lô đất); góp phần bình ổn cung cầu, giá cả, khơi thông thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, tăng thêm nguồn thu cho NSNN. Đồng chí cũng đã ghi nhận những cố gắng của Qũy ĐTĐP trong việc tập trung thu nợ (02 Quỹ) đạt được những kết quả nhất định. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu Quỹ tiếp tục bám sát kế hoạch hành động và chỉ đạo định hướng của UBND tỉnh, nghị quyết HĐQL Quỹ; Tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án đang thi công dở dang để sớm đưa ra đấu giá; Chú trọng làm tốt việc quảng bá, cập nhật thông tin các dự án tạo quỹ đất hiện có trên địa bàn; phối hợp với các Ngân hàng trong việc cho vay tiêu thụ quỹ đất; Sớm triển khai các dự án, công trình nằm trong kế hoạch; nghiên cứu, khảo sát chuẩn bị tạo quỹ đất gối đầu năm 2015. Thực hiện tốt công tác giải ngân ứng vốn cho các dự án đã được UBND tỉnh quyết định bố trí theo đúng quy định hiện hành; đồng thời chủ động phối hợp với các ngành liên quan để có kế hoạch tạo, phát triển và đấu giá quỹ đất. Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu đơn vị luôn chú trọng thu hồi nợ tạm ứng, có giải pháp chặt chẽ để xử lý nợ đọng hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giải quyết các vấn đề đang còn tồn tại, vướng mắc; thông qua đề án vị trí việc làm tiếp tục kiện toàn ổn định tổ chức, bộ máy, biên chế theo nội dung đề án, đảm bảo nguyên tắc tinh gọn, hoạt động hiệu quả…

Ban Biên tập Website Quỹ phát triển đất