Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh: Họp phiên thường kỳ lần thứ 17

Ngày 23/7/2020, Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ Phát triển đất (PTĐ) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 17 để đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng còn lại của năm 2020, do đồng chí Nguyễn X

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án phát triển quỹ đất đã ảnh hưởng đến kết quả thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2020. Toàn tỉnh thu được 872,8 tỷ đồng, đạt 39,9% so với chỉ tiêu kế hoạch HĐND tỉnh và 32,3% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao phấn đấu.

Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ PTĐ đã tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho 15 công trình, dự án phát triển quỹ đất, 01 dự án ngoài nhiệm vụ phát triển quỹ đất với tổng số tiền 279,6 tỷ đồng, chiếm 27,4% nguồn vốn Quỹ, tăng 99,4% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, Quỹ PTĐ luôn bám sát tiến độ thi công, kết quả đấu giá, giao đất thu tiền sử dụng đất của các dự án để kịp thời đôn đốc thu hồi vốn ứng. Tuy nhiên, do các dự án chậm tiến độ, bị hoãn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nên chưa có nguồn thu để hoàn trả nợ tạm ứng cho Quỹ. Kết quả thu hồi vốn ứng đạt thấp, chỉ thu được 188 tỷ đồng, bằng 68,8% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 39,6% kế hoạch đề ra. Về tổng dư nợ vốn ứng, đến ngày 30/6/2020, Quỹ đã giải ngân 703,9 tỷ đồng/1.021 tỷ đồng, chiếm 68,9% quy mô nguồn vốn hiện có.

Về thu nợ Quỹ đầu tư địa phương, Quỹ PTĐ đã thu hồi được 280 triệu đồng của Công ty Cổ phần Cosevco 6 so với tổng số nợ phải thu là 72.896 triệu đồng, đạt 0,3%. Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ là tập trung nguồn hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, do đó, Quỹ PTĐ tỉnh chưa tổ chức làm việc với các doanh nghiệp để đôn đốc việc thu nợ Quỹ đầu tư địa phương mà chỉ phát văn bản thông báo nợ đến doanh nghiệp…

Năm 2020 là năm đầu tiên Quỹ PTĐ thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính nhưng nhờ có sự chuẩn bị tốt và nguồn lực tài chính bảo đảm nên việc thực hiện cơ bản thuận lợi, tiếp tục giữ vững nguồn thu, bảo đảm nhiệm vụ chi phục vụ các hoạt động của đơn vị.

Tại phiên họp, các thành viên HĐQL Quỹ PTĐ tỉnh đã đưa ra các ý kiến, đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ PTĐ; đồng thời nêu lên những giải pháp trong thực hiện quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ PTĐ trong những tháng cuối năm…

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các thành viên HĐQL Quỹ PTĐ cần thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ PTĐ; tập trung thực hiện các biện pháp thu nợ vốn đầu tư, tiền sử dụng đất; thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng Quỹ PTĐ; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư trong triển khai những dự án phát triển quỹ đất; tích cực tham mưu phương án bố trí kinh phí phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất hợp lý; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phát triển quỹ đất…

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình