Hội Nghị Cán Bộ Viên Chức Và Người Lao Động Năm 2022

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Chương trình công tác năm 2022, chiều ngày 13/01/2022 Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2022. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Từ Ngọc Quý - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; đồng chí Phạm Ngọc Tình – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS. Tham dự Hội nghị có mặt đầy đủ viên chức, người lao động Quỹ.

          Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Tình, Phó Giám đốc Quỹ cùng các đồng chí được phân công đã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban thanh tra nhân dân; công khai tài chính của đơn cơ quan trong đó có Báo cáo tình hình hoạt động tài chính 2 Quỹ gồm Quỹ phát triển đất, Quỹ đầu tư địa phương; việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021. Ngoài ra, đại biểu tham dự Hội nghị tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

          Tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, viên chức và người lao động, đồng chí Giám đốc Quỹ Từ Ngọc Quý ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của CBVCNLĐ trong năm qua.

          Hội nghị, đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề “ Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, thích ứng, linh hoạt trong điều kiện dịch Covid-19, thi đua thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”; tổ chức đăng ký thi đua năm 2022; các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân và hưởng ứng các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước.

          Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Giám đốc Quỹ đề nghị toàn thể viên chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, đơn vị, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh giao trong năm 2022 đồng thời nêu cao tinh thần phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị tỉnh để nâng cao công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh, đóng góp nhiều thành tích hơn nữa, xây dựng cơ quan Quỹ phát triển đất vững mạnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.