Lễ ra mắt thành lập lực lượng dân quân Tự vệ đơn vị Quỹ phát triển đất

(Quỹ PTĐ tỉnh Quảng Bình) - Ngày 20/6/2014, Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ ra mắt Đơn vị Tự vệ Cơ quan.

Tham dự có đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới: đồng chí Thượng tá Hoàng Sơn Hải - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng và các đồng chí tham mưu, trợ lý thuộc Ban chỉ huy quân sự thành phố Đồng Hới. Về phía cơ quan Quỹ có đồng chí Hoàng Ngọc Hòa, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Chi bộ, PCT HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ, các đồng chí Trưởng, phó phòng ban, các thành viên Đơn vị Đội Tự vệ và cán bộ nhân viên trong cơ quan Quỹ.

Quỹ phát triển đất tỉnh được thành lập từ ngày 05/9/2011 và chính thức đi vào hoạt động từ 01/4/2012; Do mới đi vào hoạt động và chưa đủ điều kiện về biên chế để thành lập Đơn vị tự vệ; Nên năm 2012, năm 2013 sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới, lãnh đạo cơ quan đã cử CBNV tham gia huấn luyện lồng ghép với Đơn vị Tự vệ Văn phòng UBND tỉnh. Năm 2014, khi cán bộ nhân viên được bổ sung đủ điều kiện về số lượng Quỹ phát triển đất tỉnh đã báo cáo và được Ban chỉ huy quân sự thành phố Đồng Hới ra Quyết định thành lập Đơn vị tự vệ cơ quan Quỹ phát triển đất tỉnh.

Tại buổi lễ, sau khi công bố Quyết định thành lập Đơn vị Tự vệ và các Quyết định bổ nhiệm chức vụ chính trị viên, tự vệ trưởng; Thay mặt Ban chỉ huy quân sự thành phố Đồng Hới,  Đồng chí Thượng tá Hoàng Sơn Hải - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng đã nêu lại quá trình hình thành, phát triển và vai trò to lớn của lực lượng Dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và ở thành phố Đồng Hới tỉnh lỵ nói riêng. Đồng chí đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và mong muốn lãnh đạo Quỹ phát triển đất tỉnh trong việc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho đơn vị tự vệ cơ quan luôn phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình trước yêu cầu, nhiệm vụ mới; Trước mắt, phấn đấu để hoàn thành tốt chương trình huấn luyện năm 2014 sắp tới.

Thượng tá Hoàng Sơn Hải - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Đồng Hới phát biểu, giao nhiệm vụ đối với Đơn vị Tự vệ Quỹ phát triển đất tỉnh.

Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ đã thay mặt cơ quan đã phát biểu gửi lời cảm ơn đến Ban chỉ huy quân sự thành phố Đồng Hới đã quan tâm tiếp tục nhận được sự giúp đỡ Đơn vị Tự vệ cơ quan trong quá trình hoạt động và huấn luyện hàng năm; Đồng thời, đồng chí đã có ý kiến chỉ đạo các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đơn vị Tự vệ từng bước ổn định và đi vào hoạt động có nề nếp, chất lượng. Do mới thành lập, các chiến sỹ phần lớn tuổi đời còn trẻ nên cần tiếp tục rèn luyện, học tập để nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác QP - AN trong tình hình mới, nhất là nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh kiên quyết để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia trước những diễn biến phức tạp gần đây về những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoài việc tuân thủ sự chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự thành phố Đồng Hới, của Chi bộ Đảng, lãnh đạo chuyên môn, thì cần phải chủ động, tự giác và tích cực tìm hiểu thêm các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn để trang bị thêm về nhận thức của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Hàng năm tham gia đầy đủ huấn luyện theo kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự Đồng Hới cùng các hoạt động khác của đơn vị để nỗ lực phấn đấu đạt loại khá, giỏi góp phần cùng với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ phát biểu tại lễ ra mắt

Đồng chí Tiểu đội trưởng Nguyễn Hữu Hoàng Long đã thay mặt cho chiến sỹ Đơn vị Tự vệ cơ quan phát biểu nêu quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Hới, của Chi bộ đảng, của lãnh đạo Quỹ và hứa hàng năm sẽ tham gia các hoạt động cũng như huấn luyện đầy đủ, có chất lượng theo kế hoạch huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới và nhiệm vụ của cơ quan Quỹ.

Ban Biên tập Website Quỹ phát triển đất