Quỹ phát triển đất tổ chức Hội nghị giao ban với các Trung tâm PTQĐ huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư các dự án tạo quỹ đất ở tỉnh.

(Quỹ PTĐ tỉnh Quảng Bình) - Ngày 01/8/2014 Quỹ phát triển đất tổ chức Hội nghị giao ban về việc "Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án tạo quỹ đất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2014".

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ Hoàng Ngọc Hòa; Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Quyết cùng đại diện các chủ đầu tư và Trung tâm PTQĐ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong quá trình hoạt động, Quỹ thường xuyên cân đối nguồn vốn và căn cứ nhu cầu ứng vốn của các công trình dự án để tham mưu UBND bố trí ứng vốn, giải ngân kịp thời; Kết quả 6 tháng đầu năm, QPTĐ đã tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho 11 công trình, dự án, trong đó có 08 công trình, dự án thuộc nhiệm vụ tạo quỹ đất đấu giá với số tiền giải ngân hơn 50.989 triệu đồng, chiếm 50,4% vốn bố trí và 03 công trình, dự án ngoài nhiệm vụ tạo quỹ đất với vốn giải ngân là 50.090 triệu đồng. Tình hình tiêu thụ quỹ đất có những chuyển biến tích cực, nổi lên là dự án tạo quỹ đất Bắc Trần Hưng Đạo do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, tuy dự án chưa hoàn thiện nhưng đã tổ chức tiêu thụ thành công 100%. Đây là kết quả của sự lãnh đạo, sự chỉ đạo sát sao, đúng hướng của HĐND, UBND tỉnh, HĐQL Quỹ, cũng như nỗ lực cố gắng của các Sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong việc nghiên cứu kỹ thị trường, xác định vị trí, quy mô, chi phí đầu tư dự án và phân lô diện tích hợp lý… đã tạo ra mức giá khá phù hợp với sức mua thực tế của số đông người dân; Đồng thời, do làm tốt công tác quảng bá, công khai, minh bạch thông tin là những yếu tố quan trọng giúp tiến độ tiêu thụ quỹ đất của dự án diễn ra thuận lợi.

Đ/c Phạm Ngọc Tình, Thư ký HĐQL Quỹ - Trưởng phòng Nghiệp vụ đọc Báo cáo tại Hội nghị

Nhờ chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, Quỹ phát triển đất tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu chủ trương đầu tư các dự án tạo, phát triển quỹ đất từ năm 2013 và gối đầu năm 2014 nên hầu hết các địa phương đều đảm bảo đủ cơ số dự án cần thiết để triển khai đầu tư sớm đưa vào đấu giá tạo thêm nguồn thu cho ngân sách từ tiền sử dụng đất. Tình hình thực hiện chỉ tiêu dự toán thu tiền sử dụng đất 07 tháng đầu năm toàn tỉnh đạt 421 tỷ đồng, bằng 105% dự toán cả năm và tăng 223 tỷ đồng tương ứng mức tăng 213% so với cùng kỳ năm trước. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tạo, phát triển quỹ đất trong các tháng còn lại cuối năm 2014 và triển khai kế hoạch gối đầu cho năm 2015, UBND tỉnh, HĐQL Quỹ yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

Cũng qua Hội nghị đại diện chủ đầu tư đã nêu lên một số kiến nghị, đề xuất về việc tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa; Rút ngắn thời gian tham mưu bố trí ứng vốn để tạo điều kiện cho các dự án triển khai, kịp thời đấu giá, nhất là bố trí vốn bồi thường GPMB; Nghiên cứu tiếp tục rút ngắn thủ tục hành chính để thực hiện chặt chẽ việc giao đất và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo điều kiện, cơ sở để các ngân hàng thương mại cho người dân có nhu cầu vay vốn mua đất nền các dự án tạo quỹ đất của nhà nước.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch HĐQL Quỹ, Giám đốc Quỹ đã ghi nhận và đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của một số địa phương và chủ đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án tạo quỹ đất, đấu giá thu tiền sử dụng đất có hiệu quả như huyện Bố Trạch, Sở Xây dựng, Sở TN-MT; Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư và Trung tâm PTQĐ các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục bám sát nhiệm vụ, mục tiêu yêu cầu mà UBND tỉnh, HĐQL Quỹ đã chỉ đạo, đề ra từ đầu năm để có biện pháp thực hiện quyết liệt hơn trong thời gian đến.

Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý Luật đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014 cùng Luật đấu thầu, Luật đầu tư công…các Nghị định, Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện với rất nhiều điểm mới. Vì vậy, đề nghị các đồng chí công tác trong lĩnh vực quản lý, thực hiện các dự án tạo quỹ đất cần chủ động tích cực nghiên cứu tìm hiểu và cập nhật các văn bản quan trọng này để nắm chắc các chủ trương, chính sách, chế độ mới của Nhà nước.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đang dở dang để sớm đưa vào đấu giá các tháng cuối năm 2014 và gối đầu năm 2015. Mặt khác, phải tập trung đẩy mạnh quảng bá công khai thường xuyên, liên tục các dự án tạo quỹ đất đã hoàn thành nhưng chưa tiêu thụ hết, còn tồn đọng đáng kể (Như huyện Quảng Ninh, UBND thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn…). Thường xuyên báo cáo, trao đổi những khó khăn vướng mắc gặp phải với UBND huyện, thị xã, thành phố, với Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Quỹ phát triển đất tỉnh nhằm tìm hướng giải quyết kịp thời, hiệu quả…Hiện nay Website của Quỹ đã được đưa vào hoạt động, thông tin về các dự án đất trên địa bàn tỉnh sẽ được tổng hợp, quảng bá và cập nhật tình hình đấu giá, giao đất do đó đề nghị các chủ đầu tư và Trung tâm PTQĐ các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phân công bố trí nhân viên thống kê tổng hợp phối hợp Quỹ PTĐ để có thể làm tốt hơn việc cập nhật thông tin, tình hình các dự án tạo quỹ đất trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần cung cấp kịp thời cho nhân dân như nhiệm vụ UBND tỉnh giao.

Ban Biên tập Website Quỹ phát triển đất