Quỹ phát triển đất tỉnh: Làm việc với Trung tâm PTQĐ các huyện, thị xã, thành phố để đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất các tháng còn lại cuối năm 2014

(Quỹ PTĐ tỉnh Quảng Bình) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại cuộc họp với các ngành liên quan để bàn các giải pháp về đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn và thu nợ đọng các tháng còn lại cuối năm; Theo tổng hợp nhanh kết quả thu tiền sử dụng đất đến cuối tháng 8/2014 toàn tỉnh đạt hơn 454 tỷ đồng trên kế hoạch năm 2014 là 400 tỷ đồng; Đánh giá chung thì tình hình tiêu thụ quỹ đất ở trên địa bàn cho thấy đang có xu hướng hồi phục và tăng trưởng trở lại. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương đẩy mạnh công tác phát triển quỹ đất đấu giá nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách. Trong các ngày từ ngày 08/9 đến 11/9 đại diện lãnh đạo Quỹ phát triển đất đã làm việc trực tiếp với Trung tâm phát triển quỹ đất (PTQĐ) các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện nhiệm vụ vừa nêu. Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh chủ trì các buổi làm việc.

Tại các buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm PTQĐ các huyện, thị xã đã báo cáo về tình hình thu tiền sử dụng đất, tính đến ngày 31/8/2014 so với kế hoạch năm như sau: Huyện Lệ Thủy thu tiền sử dụng đất được hơn 19 tỷ đồng trên kế hoạch giao 20 tỷ đồng đạt 95%; huyện Bố Trạch thu được hơn 42 tỷ đồng trên tổng 51 tỷ đồng được giao, đạt 82% kế hoạch năm; Thị xã Ba Đồn, thu tiền sử dụng đất được hơn 34 tỷ đồng trên kế hoạch tỉnh giao 29 tỷ đồng, đạt 114%. Huyện Quảng Trạch đã thu tiền sử dụng đất được hơn 9,7 tỷ đồng trên tổng số 13,6 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm. Huyện Quảng Ninh đã thu được hơn 16,8 tỷ đồng trên tổng số 20 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch.

Qua kết quả báo cáo thực hiện thu tiền sử dụng đất của các địa phương đã làm việc, nhận thấy: Thị xã Ba Đồn và huyện Lệ Thủy phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao và thu vượt 25% kế hoạch giao; huyện Bố Trạch là đơn vị đi đầu trong các năm về thu tiền sử dụng đất, đến nay tuy số thu mới đạt 42 tỷ đồng nhưng khả năng thu đạt và vượt 25% của huyện là rất khả thi; huyện Quảng Trạch từ nay đến cuối năm sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch giao; huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa là địa phương năm nay gặp khó khăn trong thu tiền sử dụng đất nhưng vẫn cố gắng phấn đấu từ nay đến cuối kỳ sẽ thu đạt kế hoạch được giao.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Hoàng Ngọc Hòa, Giám đốc Quỹ PTĐ tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các Trung tâm PTQĐ huyện, thị xã, thành phố trong việc tranh thủ sự chỉ đạo của UBND huyện, thị xã, thành phố để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn các đơn vị cố gắng phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao.

Về xây dựng kế hoạch phát triển quỹ đất để đấu giá thu tiền sử dụng đất 2015, yêu cầu Trung tâm PTQĐ các huyện, thị xã, thành phố cần kiểm tra, rà soát để có giải pháp tiêu thụ quỹ đất tồn đọng. Đối với dự án mới cần nghiên cứu kỹ tính khả thi của các dự án trước khi tham mưu cho UBND huyện báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư; tránh tình trạng dự án được phê duyệt nhưng không thể triển khai hoặc triển khai xong nhưng hiệu quả thấp. Đồng thời, tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được UBND tỉnh đồng ý cho chủ trương triển khai để sớm đưa vào đấu giá thu tiền sử dụng đất trong năm 2015. Trước mắt, sớm hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển quỹ đất để đấu giá thu tiền SDĐ năm 2015 và xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển quỹ đất trung hạn 5 năm 2016-2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ban Biên tập Website QPTĐ tỉnh