01/CT-TTg

Trích yếu: 
Về việc triển khai thi hành Luật đất đai
Ngày ban hành: 
22/01/2014
Cơ quan ban hành: 
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: 
Chỉ thị
Người ký: 
Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ