02/2011/QĐ-UBND

Trích yếu: 
Ban hành Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Ngày ban hành: 
18/02/2011
Cơ quan ban hành: 
UBND tỉnh Quảng Bình
Loại văn bản: 
Quyết định
Người ký: 
Nguyễn Đảng - PCT UBND Tỉnh
Tập tinh đính kèm: