02/2011/TT-BNV

Trích yếu: 
Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Ngày ban hành: 
24/01/2011
Cơ quan ban hành: 
Bộ Nội vụ
Loại văn bản: 
Thông tư
Người ký: 
Trần Văn Tuấn
Tập tinh đính kèm: