04/2010/TT-BXD

Trích yếu: 
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Ngày ban hành: 
26/05/2010
Cơ quan ban hành: 
Bộ Xây dựng
Loại văn bản: 
Thông tư
Người ký: 
Trần Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Tập tinh đính kèm: