04/2013/QĐ-UBND

Trích yếu: 
Về việc ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Ngày ban hành: 
01/03/2013
Cơ quan ban hành: 
UBND tỉnh Quảng Bình
Loại văn bản: 
Quyết định
Người ký: 
Nguyễn Xuân Quang - PCT UBND Tỉnh
Tập tinh đính kèm: