05/2014/QĐ-TTg

Trích yếu: 
Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 
15/01/2014
Cơ quan ban hành: 
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: 
Quyết định
Người ký: 
Nguyễn Tấn Dũng
Tập tinh đính kèm: