05/CB-QPTĐ

Trích yếu: 
V/v đăng ký tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 2014
Ngày ban hành: 
07/02/2014
Cơ quan ban hành: 
Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình
Loại văn bản: 
Công văn
Người ký: 
Hoàng Ngọc Hòa
Tập tinh đính kèm: