06/QĐ-QPTĐ

Trích yếu: 
Quyết định về việc quy định thực hiện một số chính sách, chế độ áp dụng đối với CBNV Quỹ phát triển đất tỉnh
Ngày ban hành: 
16/03/2014
Cơ quan ban hành: 
Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình
Loại văn bản: 
Quyết định
Người ký: 
Hoàng Ngọc Hòa