07-BCCB/QPTĐ

Trích yếu: 
Về việc báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 BCH TW (khóa XI)
Ngày ban hành: 
20/02/2014
Cơ quan ban hành: 
Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình
Loại văn bản: 
Báo cáo
Người ký: 
Hoàng Ngọc Hòa
Tập tinh đính kèm: