09-KH/CBQPTĐ

Trích yếu: 
Tổ chức đợt sinh hoạt theo chủ đề: “Cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức người lao động trong cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Ngày ban hành: 
19/03/2014
Cơ quan ban hành: 
Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình
Loại văn bản: 
Kế hoạch
Người ký: 
Hoàng Ngọc Hòa
Tập tinh đính kèm: