10/2011/TT-BTC

Trích yếu: 
Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 
26/01/2011
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tài chính
Loại văn bản: 
Thông tư
Người ký: 
Phạm Sỹ Danh